Rutas embalses
Email: catamaranes.turismo@deputacionlugo.org
Central de Reservas: 982 260 196
Horarios de atención:
Ata o 14 de marzo: de luns a venres de 8:00 a 14:30 horas.
Dende o 15 de marzo ata o 31 de outubro: de luns a domingo de 9:00 a 20:00 horas.
Dende o 1 de novembro ao 8 de decembro: de 9:00 a 18:00 horas.
» CONSULTE AQUÍ AS CONDICIÓNS XERAIS DO SERVIZO

AVISO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA: para confirmar as condicións de accesibilidade das embarcacións e embarcadoiros, rogamos que contacten previamente no teléfono ou no enderezo de correo arriba indicados e que cando realicen a compra do billete electrónico fagan constar no mesmo esta condición no apartado de observacións.


AVISO: Os calendarios e horarios de operatividade das rutas poderán estar suxeitos a variacións con motivo da adopción de todas aquelas medidas que se consideren necesarias e recomendables ou sexan preceptivas segundo a normativa vixente en cada momento para a prevención do contaxio por Covid-19


Consulte aquí as principais medidas adoptadas para a prevención do contaxio por Covid 19

Galego :: Castellano

CABO DO MUNDO (Embarcadoiro de Belesar-Pobo RÍO MIÑO)

  Data: 07/12/2021
  Horario de saída Prazas Disponibles
11:30:00
16:00:00
Tarifas:
Ordinario: 9 euros
Reducido (xubilados e maiores de 65 anos): 5 euros
Reducido (nenos de 4 a 12 anos ou carné xove): 5 euros
Familias numerosas, persoas con discapacidade, estudantes e desempregados (con acreditación): 5 euros
Gratuito (nenos entre 0 e 3 anos): 0 euros  (non obstante, cómpre reservar praza)
Gratuito - Profesionais (guías, monitores, etc. que acompañen grupo e previa Autorización do Servizo de Turismo): 0 euros  (non obstante, cómpre reservar praza)
Colaboración Institucional (previa Autorización do Servizo de Turismo): 0 euros  (non obstante, cómpre reservar praza)
* Consultar condicións especiais para grupos de máis de 30 persoas no teléfono 982 260 196.
- SÓ SERÁN EFECTIVAS AS RESERVAS DE BILLETE ELECTRÓNICO QUE FOSEN CORRECTAMENTE ABOADAS A TRAVÉS DO TPV VIRTUAL.

- A VENDA ON LINE PECHARÁ 60 MINUTOS ANTES DA HORA DE SAÍDA OFICIAL DE CADA RUTA OU CANDO TÓDALAS PRAZAS DA COTA DISPOÑIBLE NA WEB FOSEN OCUPADAS.

» CONSULTE AQUÍ AS CONDICIÓNS XERAIS DO SERVIZO

Datos do cliente
CIF/NIF
Nome
Apelidos
Enderezo
Teléfono
E-mail

Copia en el cuadro de abajo los siguientes n?meros:

  
Este es un sistema de filtro anti-spam instalado para evitar que el buz?n de contacto se inunde de mensajes de publicidad no deseada enviados autom?ticamente por programas de spam. Sirve para comprobar que ?l que escribe es una persona y no un programa.